Zoom Logo

LieDM Video Conferencing

Connect to a meeting in progress
Start a meeting

DĖMESIO! Zoom Cloud įrašai automatiškai trinami po 30 d. / Cloud recordings are deleted automatically after 30 days

Configure your account

Prisijungimui naudojama LITNET FEDI paslauga, apjungianti institucijų naudotojų identifikavimo sistemas. Jei jūsų institucija dar nesinaudoja LITNET FEDI paslauga, junkites su savo institucijos e.pašto adresu tiesiai per https://zoom.us portalą

Made with Zoom